FIL - MED PRZEMYSŁAW FILIPCZYK realizuje projekt pt. „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez budowę przychodni rehabilitacyjnej”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 14.2 „Inwestycje w MŚP – REACT-EU”, Typ projektu „Inwestycje w MŚP”, w ramach Osi Priorytetowej XIV „Działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. „Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”. Przedmiotem projektu jest budowa przychodni rehabilitacyjnej, spełniającej wymogi wynikające z przepisów prawnych i z branży fizjoterapeutycznej. Korzyści jakie planujemy osiągnąć realizując projekt to:
- zwiększenie konkurencyjności naszego przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie nowych usług,
- utworzenie nowych miejsc pracy,
- dostosowanie lokalu do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- stworzenie miejsca do holistycznego podejścia do pacjenta (poza gabinetami do fizykoterapii będziemy udostępniali gabinety lekarzom z innych specjalizacji, którzy pozwolą obsłużyć pacjenta w sposób kompleksowy).

Planowany okres realizacji projektu: kwiecień 2021 - marzec 2023.

Całkowita wartość projektu: 1 097 690,55 PLN

Wartość dofinansowania: 593 000,00 PLN
Image
Image
ul. Kukułcza 2,
42-400 Zawiercie

© 2022 fil-med.pl. All Rights Reserved