Łukasz Wątor

Łukasz Wątor

Łukasz Wątor

W 2018 roku ukończyłem studia magisterskie z fizjoterapii na Śląskim Uniwesytecie Medycznym. Rok później uzyskałem również tytuł Trenera Przygotowania Motorycznego w Grach Zespołowych na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Już w trakcie studiów uczestniczyłem w szeregu szkoleń i kursów mających na celu rozszerzenie mojego warsztatu pracy.

W mojej pracy skupiam się przede wszystkim na pokazaniu pacjentom, jak ważny i pozytywny wpływ na funkcjonowanie ludzkiego organizmu ma odpowiednia aktywność fizyczna. Właściwie dobrany i systematycznie prowadzony trening to dla mnie klucz w rehabilitacji, zarówno jako działanie prewencyjne jak i po zaistniałym urazie. Uważam, że głównym czynnikiem prowadzącym do sukcesu procesu rehabilitacji jest wzajemny kontakt między pacjentem i terapeutą. Tylko wspólną pracą możemy osiągnąć zamierzone efekty.
Image

KURSY I SZKOLENIA:


 • Kursu "USG w praktyce fizjoterapeuty" (2022)
 • Szkolenie obsługi kapsuły OxyBed Maxi. O2 OxyBed (2022)
 • Kurs „Suche Igłowanie” (2021)
 • Kurs Terapii Manualnej Opartej na Dowodach Naukowych wg Koncepcji Plaatsmana etap V – „Terapia dysfunkcji szyi i miednicy” (2021)
 • Kurs „Diagnostyka USG narządu ruchu z elementami reumatologii.
 • Kurs praktyczny” (2021) Kurs Terapii Manualnej Opartej na Dowodach Naukowych wg Koncepcji Plaatsmana etap IV – „Manipulacje kręgosłupa oraz stawów kończyn górnych i dolnych” (2021)
 • Kurs Terapii Manualnej Opartej na Dowodach Naukowych wg Koncepcji Plaatsmana etap III – „Kręgosłup, stawy krzyżowo-biodrowe, stawy skroniowo-żuchwowe oraz terapia punktów spustowych” (2021)
 • Kurs „Manipulacje Krótkodźwigniowe HVLA”. Moduł „Stawy obwodowe” (2021)
 • Kurs „Manipulacje Krótkodźwigniowe HVLA”. Moduł „Kręgosłup” (2021)
 • Szkolenie Kinetic Control „Kręgosłup szyjny, bark. Diagnostyka, ocena i terapia funkcjonalna” Lvl 1 + Lvl 2 (2020)
 • Warsztat „Ultrasonografia układu mięśniowo – szkieletowego dla fizjoterapeutów – staw kolanowy, sonofeedback mięśni brzucha (2020)
 • Szkolenie „Diagnostyka i terapia więzadła krzyżowego przedniego” (2020)
 • III Śląski Kongres Fizjoterapeutyczny „Staw kolanowy” (2020)
 • Kurs Terapii Manualnej Opartej na Dowodach Naukowych wg Koncepcji Plaatsmana etap II – „Kończyna Dolna i Neuromobilizacje” (2020)
 • Kurs Terapii Manualnej Opartej na Dowodach Naukowych wg Koncepcji Plaatsmana etap I – „Kończyna Górna” (2020)
 • III Śląskie Sympozjum Ortopedyczno – Fizjoterapeutyczne „Staw biodrowy” (2020)
 • Warsztat „Badanie stawu skokowego i stopy w fizjoterapii sportowej i ortopedycznej” (2019)
 • Kurs: „Koncepcja kształtowania motorycznego w treningu funkcjonalnym” moduł II (2018) I Śląskie Sympozjum Ortopedyczno – Fizjoterapeutyczne „Staw Kolanowy”. (2018)
 • Kurs: „Masaż tkanek głębokich i rozluźnianie mięśniowo – powięziowe z anatomią palpacyjną” (2017)
 • Warsztaty: „Neuro – Muscles” (2017)
 • Kurs: „Koncepcja kształtowania motorycznego w treningu funkcjonalnym” moduł I (2017)
 • Szkolenie: „Anatomia kręgosłupa w praktyce – powiązanie objawów z radiologią” (2017)
 • III Konferencja Terapeutów Manualnych pracujących wg standardów IFOMPT (2017)
 • Warsztaty wprowadzające „Terapia manualna wg Typaldosa Fascial Distortion Model” (2017)
 • Kurs THERA-BAND ACADEMY „Równowaga mięśniowa, stabilizacja kręgosłupa i poszczególnych stawów. Medical fitness.” (2016)
 • Kurs THERA-BAND ACADEMY: „Sensomotoryka i system GIMSTICK w terapii. Trening funkcjonalny” (2016)
 • Kurs „Diagnostyka i leczenie odcinka szyjnego, piersiowego oraz kończyny górnej” (2016) Kurs Trenera Personalnego. BS Academy (2015)
 • Kurs Kinesiotapingu KT1 + KT2 (2015)
Image
ul. Widok 11,
42-400 Zawiercie

© 2022 fil-med.pl. All Rights Reserved