W CZYM MOŻEMY CI POMÓC?

ZAKRES USŁUG

REHABILITACJA DOROSŁYCH
W ramach prowadzonej działalności zajmujemy się leczeniem dysfunkcji neuro-mięśniowo-szkieletowch.
W skład tych dolegliwości wchodzą wszelkiego rodzaju bóle kręgosłupa, bóle stawowe i mięśniowe, utrata stabilności, drętwienia kończyn, urazy sportowe, urazy po wypadkach itp.
Do każdego klienta podchodzimy w sposób indywidualny, dobierając terapię oraz wykorzystując środki, które w jego przypadku dadzą najlepszy efekt leczniczy.
W pracy z pacjentem wykorzystujemy głównie techniki terapii manualnej, której fundamentem na dzień dzisiejszy jest "biopsychosocjalny model myślenia", czyli wykorzystywanie wiedzy i jej kombinacji, która w dniu badania jest najbardziej aktualna.
W dużej mierze opieramy się również na pracy wg modelu FDM (Fascial Distortion Model), w którym to objawy kliniczne w połączeniu z mową ciała pacjenta umożliwiają diagnozę jednego lub kilku zniekształceń układu powięziowego.
REHABILITACJA DZIECI
Prowadzimy rehabilitację dzieci z zaburzeniami centralnej koordynacji nerwowej w oparciu m.in o koncepcję BOBATH, Integrację sensomotoryczną oraz wiele innych metod
(opis poniżej).
Podobnie jak w przypadku rehabilitacji dorosłych zajęcia obejmują diagnostykę fizjoterapeuty, instruktaż ćwiczeń do domu oraz terapię ruchową.
Terapia dobierana jest indywidualnie dla potrzeb dziecka. Pracujemy z dziećmi i młodzieżą z problemami posturalnymi, przykładowo z:
  • wadami kręgosłupa (skoliozy, plecy: okrągłe, wklęsłe, okrągło- wklęsłe, płaskie),
  • wadami stóp (stopy: koślawe, szpotawe, końskie, płaskie, wydrążone),
  • wadami kolan (kolana: koślawe, szpotawe),
  • wadami klatki piersiowej (klatka piersiowa: lejkowata-szewska, kurza, krzywicza),
  • nadwagą i obniżoną sprawnością fizyczną,
  • obniżonym lub wzmożonym napięciem mięśniowym,
  • zaburzeniami mechanizmu antygrawitacyjnego
  • czy asymetrią posturalną.
REHABILITACJA SPORTOWA
Rehabilitacja sportowa jest procesem, który ma przywrócić w możliwie jak najkrótszym czasie osobę do formy sprzed urazu i umożliwić jej dalsze funkcjonowanie. Dodatkowo podczas procesu rehabilitacyjnego zwracamy uwagę na prewencję przed kolejnymi urazami poprzez odpowiednio dobrany trening funkcjonalny / trening stabilizacyjny.
Przywiązujemy ogromną wagę do profilaktyki kontuzji. Wykonujemy szerokie spektrum testów i badań mających na celu zapobieganie urazom, jak również szybsze osiąganie rezultatów treningu.
Podczas leczenia dzielimy na trzy etapy. W pierwszym koncentrujemy się na wyleczeniu uszkodzonej tkanki, w drugim włączamy w proces rehabilitacji aktywny trening.
Ostatni etap to wprowadzenie pełnego obciążenia i nowych elementów technicznych, charakterystycznych dla danej dyscypliny, którą uprawia pacjent.
REHABILITACJA NEUROLOGICZNA
W ramach prowadzonej działalności zajmujemy się leczeniem dysfunkcji neuro-mięśniowo-szkieletowch.
W skład tych dolegliwości wchodzą wszelkiego rodzaju bóle kręgosłupa, bóle stawowe i mięśniowe, utrata stabilności, drętwienia kończyn, urazy sportowe, urazy po wypadkach itp.
Do każdego klienta podchodzimy w sposób indywidualny, dobierając terapię oraz wykorzystując środki, które w jego przypadku dadzą najlepszy efekt leczniczy.
W pracy z pacjentem wykorzystujemy głównie techniki terapii manualnej, której fundamentem na dzień dzisiejszy jest "biopsychosocjalny model myślenia", czyli wykorzystywanie wiedzy i jej kombinacji, która w dniu badania jest najbardziej aktualna.
W dużej mierze opieramy się również na pracy wg modelu FDM (Fascial Distortion Model), w którym to objawy kliniczne w połączeniu z mową ciała pacjenta umożliwiają diagnozę jednego lub kilku zniekształceń układu powięziowego.
TRÓJWYMIAROWE WKŁADKI ORTOPEDYCZNE
Dobór wkładki do obuwia zawsze powinien odbywać się w sposób spersonalizowany. Jeśli jesteś osobą aktywną fizycznie, dużo biegasz lub wręcz przeciwnie - masz dolegliwości bólowe kręgosłupa, bioder, kolan czy stóp, które uniemożliwiają Ci aktywność wkładki mogą być doskonałym sposobem na pomoc. Wkładki, które proponujemy wymuszają prawidłowe ustawienie stopy podczas obciążenia, wpływają na poprawę biomechaniki kończyn dolnych zapewniając prawidłową pracę mięśni i stawów.
Sposób projektowania jest jest złożony. Aby odpowiednio dopasować wkładki do potrzeb pacjenta potrzebny jest dokładny wywiad i badanie fizykalne. Następnie wykonujemy badanie dynamiczne i statyczne na platformie free-step. Daje nam to bardzo dokładną analizę dystrybucji obciążeń, a wraz z wyciskami stóp, które pobieramy, pozwala na stworzenie trójwymiarowego modelu. Dopiero w oparciu o te wszystkie dane projektowane są indywidualne wkładki. Wycinane są w specjalnym materiale, po wcześniejszym wyborze jego twardości, poziomu elastyczności, etc. Wszystkie te zabiegi pozwalają osiągnąć końcowy produkt czyli spersonalizowane wkładki, idealnie dopasowane do potrzeb Twoich stóp.
Rehabilitacja kobiet w ciąży i po porodzie
...

W CZYM JESZCZE MOŻEMY CI POMÓC ?

Zajmujemy się leczeniem bardzo szerokiego spektrum dolegliwości bólowych / funkcjonalnych.
Częste problemy bólowe np. u kobiet w ciąży, dolegliwości ze strony stawu skroniowo-żuchwowego, problemy z kłuciem podczas oddychania, problemy nietrzymania moczu i wiele wiele innych są tematem taboo. Nie dla nas!
Nie sposób wymienić wszystkich problemów z którymi pracujemy na codzień.
Jeśli jednak nie znalazłaś/eś tutaj opisu pasującego do Twojej dolegliwości skontaktuj się z nami!
Bardzo możliwe, że będziemy w stanie Ci pomóc.

OPISY METOD

TERAPIA MANUALNA
Terapia Manualna zajmuje się w ramach ogólnie przyjętego postępowania diagnostycznego i terapeutycznego leczeniem odwracalnych zaburzeń funkcjonalnych postawy ciała i układu ruchu, które wywodzą się z zaburzeń strukturalnych, towarzyszą im lub są ich następstwem.
Dolegliwości chorych są z reguły spowodowane zaburzeniami czynnościowymi, których wczesne leczenie może zapobiegać późniejszym dalszym patologicznym zmianom strukturalnym. Medycyna manualna obejmuje wszystkie manualne techniki diagnostyczne i terapeutyczne w obrębie kręgosłupa oraz stawów kończyn, służące do wykrywania i leczenia tych zaburzeń.

Właściwe postępowanie z zakresu medycyny manualnej jest złożone, a składają sie na nią przede wszystkim dokładne i szczegółowe badanie, poprzedzone wywiadem. Założenie hipotezy zgodnej z wykonanym badaniem oraz uzasadnione dobranie odpowiednich technik terapeutycznych do stanu i problemu, z jakim zgłasza sie do nas pacjent. Tylko takie podejście do pacjenta daje korzystne i trwale efekty.
MEDYCYNA POWIĘZIOWA (FDM)
Metoda terapeutyczna szybkiego leczenia bólu polegająca na manualnej manipulacji układu mięśniowo-powięziowego. Powięź jest strukturą występującą w całym organizmie i to jej zniekształcenia są odpowiedzialne za powstanie wielu dolegliwości bólowych, zatem w większości przypadków to ona powinna być poddawana leczeniu klinicznemu.
Metoda cieszy się niezwykłą skutecznością terapeutyczną dzięki czemu niemal zawsze uzyskujemy błyskawiczną i jednoznaczną poprawę wielu bolesnych zaburzeń układu powięziowego.
BOBATH
„Nie uczymy ruchów, ale czynimy aby były możliwe”. (K.B. Bobath 1981)

W ofercie naszego gabinetu znalazła się metoda NDT Bobath, która jest wiodącą terapią neurorozwojową na świecie i najczęściej stosowaną terapią przy MPD. Metoda została stworzona na początku lat 40-tych ubiegłego wieku. Założenia metody pozostają te same do dziś, natomiast cała koncepcja jest dynamiczna i nieustannie weryfikowana biorąc pod uwagę aktualną wiedzę medyczną w zakresie neurofizjologii, neuropsychologii oraz obserwację pacjentów. W trakcie terapii wykorzystujemy dokładną analizę stanu pacjenta, jego umiejętności i problemów, a następnie tworzymy odpowiedni plan terapii, w którego struktury wchodzą zarówno cele krótko jak i długo terminowe.

Ważnym aspektem metody jest normalizacja napięcia mięśniowego oraz wyzwalanie odpowiednich ruchów, które pacjent będzie mógł samodzielnie kontrolować. W trakcie całej terapii należy przeciwdziałać w miarę możliwości problemom wtórnym takim jak przykurcze oraz deformacje.

W efekcie chcemy uzyskać kontrolę postawy dziecka i automatyzację ruchów jak najbardziej zbliżonych do prawidłowych. Cele terapii powinny być SMART (specyficzne, mierzalne, akceptowane, realistyczne, terminowe). Koncepcja NDT Bobath musi być terapią wiarygodną i opartą na aktualnej wiedzy medycznej, która jest publikowana do ogólnej światowej wiedzy.

Należy pamiętać, że metoda NDT Bobath znajduję zastosowanie u pacjentów w różnym wieku, u których występuje uszkodzenie ośrodkowego lub obwodowego układu nerwowego.
NEURAC
Neurac czyli Neuromusculalar Activiation jest metodą opracowaną przez norweskich lekarzy i terapeutów na początku XXI w..
Opiera się ona na badaniach i doświadczeniach fizjoterapeutów pracujących na urządzeniu Redcord.
Metoda posiada własny system diagnostyczny oraz sposoby postępowania. Jej skuteczność potwierdzona jest zarówno na polu badawczym jak i klinicznym.
Między innymi dzięki temu metoda Neurac zdobywa coraz to większą liczbę zwolenników. Zdaniem twórców metody Neurac, dolegliwości bólowo – przeciążeniowe odcinka lędźwiowego są głównie spowodowane zaburzeniem funkcji mięśni lokalnych.

Celem ćwiczeń w tej metodzie jest przywrócenie prawidłowych programów motorycznych, co możliwe jest poprzez mocno pobudzany układ nerwowy pacjenta. Aby terapia przynosiła pozytywne efekty ćwiczenia muszą być wykonywane w warunkach wolnych od dolegliwości bólowych. Nie oznacza to jednak, że metoda Neurac, może być prowadzona jedynie u pacjentów bez dolegliwości bólowo – przeciążeniowych.
Podstawowym jej założeniem jest bowiem eliminacja czynnika bólowego. W pierwszej fazie działań antalgicznych należy użyć elementu odciążającego w postaci np. elastycznych linek, który umożliwi wykonywanie ćwiczeń.
Największą uwagę w tej metodzie poświęca się na naukę współpracy różnych antagonistycznych grup mięśniowych, kształtowanie poczucia pozycji i kinestezji stawów, stymulację aktywności nerwowo – mięśniowej oraz ćwiczenia w funkcjonalnych wzorcach ruchowych.
NEURODYNAMIKA KLINICZNA (NSD)
Neurodynamic Solutions (NDS) to koncepcja skupiającą się na bardzo wnikliwym badaniu oraz leczeniu obwodowego układu nerwowego. Twórcą koncepcji jest Michael Shacklock, który w 1995 roku opublikował wynik swoich badań nad mechaniką układu nerwowego. Metoda ta została stworzona z wyraźnym celem zaoferowania praktycznych rozwiązań terapeutom zajmującym się problemami nerwowo-mięśnio-szkieletowymi. Główny nacisk kładziony jest w niej na jakość funkcjonowania układu nerwowego w problemach nerwo-mięśniowo-szkieletowych, a całość materiału przekazywana jest w sposób obszerny i praktyczny, czyniąc neurodynamikę łatwiejszą do zrozumienia. Kurs składa się z dwóch etapów podczas których omówiony zostanie sposób badania oraz terapii problemów nerwowo-mięśniowo-szkieletowych.
Metoda FITS
Metoda FITS skierowana jest dla dzieci z skoliozą, chorobą Scheuermanna oraz wadami postawy.
Charakteryzuje się kompleksowym postępowaniem fizjoterapeutycznym obejmującym diagnostykę oraz terapię skolioz. Istotnym aspektem koncepcji jest indywidulane podejście do pacjenta, a także uwiadomienie dziecka oraz rodzica o podłożu problemu.

Terapia metodą FITS składa się z trzech etapów:
I etap – badanie klasyczne zintegrowane z badaniem wg koncepcji Metody FITS.
II etap – opracowanie struktur mięśniowo-powięziowych ograniczających ruch korekcyjny
III etap – nauka nowych korekcyjnych wzorców postawy, a także ich stabilizacja przez odpowiednie ćwiczenia

Metoda FITS jest jedną z 7 metod na świecie, która uzyskała rekomendację Towarzystwa Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Leczenia Skolioz – SOSORT
KTP

KTP czyli kompleksowa terapia przeciwobrzękowa to całościowe podejście do terapii nakierowanej na skuteczne i możliwe trwałe pozbycie się obrzęku.

Drenaż limfatyczny stanowi jedną z najbardziej przebadanych i udokumentowanych metod w terapii manualnej. Obecnie jest on powszechnie stosowany w onkologii, chirurgii i ortopedii. Pooperacyjnie w celu przeciwobrzękowym, a w immunologii pobudza cały system odpornościowy.

Pod pojęciem kompleksowej terapii przeciwobrzękowej (KTP) wyróżniamy działania obejmujące leczenie obrzęków:

* MANUALNY DRENAŻ LIMFATYCZNY

Metoda mechaniczna wykonywana manualnie ma na celu polepszenie i wspomaganie przesuwania się cieczy obrzękowej i mobilizacji fibronów w oparciu o fizjologiczny mechanizm drenażu limfatycznego.

* TERAPIA OBRZĘKOWA

Są to chwyty manualne o stosunkowo wyższej sile ucisku, dzięki którym występuje zwiększone wchłanianie się płynów przez naczynia limfatyczne i krwionośne. Wykorzystuje również mobilizacja zabliźnionej tkanki.

* BANDAŻOWANIE - TERAPIA UCISKOWA

W zależności od schorzenia, stadium choroby czy też stopnia zaawansowania możemy stosować różne metody kompresji (ucisku):

- bandażowanie kompresyjne;

- pończochy i rękawiczki kompresyjne.

* GIMNASTYKA, ĆWICZENIA UDRAŻNIAJĄCE ORAZ TERAPIA ODDECHOWA

Gimnastyka jest niezbędną częścią kompleksowej terapii przeciwobrzękowej. Bandażowanie przynosi pełny efekty w połączeniu z ćwiczeniami udrażniającymi. Należy pamiętać o ostrożnym stosowaniu ćwiczeń ze względu na to, iż zbyt inwazyjne ćwiczenia mogą zakłócić regenerację naczyń limfatycznych.

* PIELĘGNACJA SKÓRY

Należy pamiętać o utrzymaniu odpowiedniego pH skóry. Prawidłowa pielęgnacja utrzyma i poprawi elastyczność skóry.

KINESIOLOGY TAPING

Plastrowanie jest to metoda polegająca na zastosowaniu specjalnych plastrów (Oryginal K-Active Tape). Podczas pracy z pacjentem wykorzystuje się działanie mechaniczne i fizykalne w celu wspomagania procesu samoleczenia pacjenta Nazwa Kinesiology taping pochodzi z łaciny kinesiologia-nauka o ruchu, a wiec poprzez aplikację plastra dajemy możliwość przywrócenia funkcji. Innymi słowy naklejenie plastra daje możliwość przedłużenia działania terapeutycznego, który uda osiągnąć się podczas terapii. Najczęściej jest wykorzystywane w terapii dolegliwości bólowych dolnego odcinak kręgosłupa, terapii wad postawy, urazów sportowych w terapii przeciwobrzękowej. W terapii wykorzystujemy plaster k-active tape o parametrach zbliżonych do właściwości ludzkiej skóry.

Ważne, aby pamiętać, że nie stosujemy metody „tapingu” jako jedyny środek leczniczy. Każda aplikacja jest poprzedzona badaniem oraz oceną układu mięśniowo – powięziowego, które jest wpasowane w całościowy proces leczniczy.

Kinesiology taping jest najbardziej rozwiniętą i stale dynamicznie się rozwijającą odmianą terapii z użyciem plastra bazującą na ostatnich osiągnięciach wiedzy medycznej z obszaru terapii mięśniowo-powieziowej.

ANATOMY TRAINS

Anatomy Trains jest popularnym podejściem w terapii pracy z pacjentem. Bazuje ono na modelu służącym do zrozumienia geometrii ludzkiego ciała - tensegracji. Praca na tym modelu służy poprawie pracy układu ruchu, zmieniając wzorce postawy pozwala nie tylko na pozbycie się dolegliwości, ale również przynosi zmianę w wielu innych, funkcjonalnych aspektach życia pacjenta.

PREHTL
Diagnostyka metodą Prechtla służy jako narzędzie do funkcjonalnej oceny młodego, rozwijającego się układu nerwowego. Jest oceną globalnych wzorców ruchowych (GMs-General Movements). Pozwala odpowiednio wcześnie stwierdzić lekkie odchylenia od prawidłowych wzorców ruchowych, które mogą prowadzić do deficytów motorycznych i problemów w późniejszym rozwoju. Badanie wykonuje się u wcześniaków, noworodków donoszonych oraz niemowląt w pierwszych trzech miesiącach życia. Metoda ta jest nieinwazyjna, prosta oraz obiektywna. Dzięki wczesnemu rozpoznaniu dziecko można poddać odpowiedniej terapii w okresie, gdy jest ona najskuteczniejsza ze względu na ogromną plastyczność centralnego układu nerwowego u dzieci. Do oceny potrzebne jest 10-minutowe nagranie ruchów spontanicznych dziecka w czasie aktywności w pozycji
supinacyjnej (na plecach). Materiał taki, może być dostarczony przez rodziców, którzy dokonają nagrania wideo w warunkach domowych, gdzie dziecko czuje się najlepiej.

Nagranie należy wykonać w następujących momentach życia dziecka:
1 nagranie: okres tuż po porodzie (tj. 1-2 tygodnie od terminu porodu),
2 nagranie: 3-4 tygodnie od terminu porodu,
3 nagranie: 6-7 tygodni od terminu porodu,
4 nagranie: 12 tydzień od terminu porodu,
5 nagranie: 15 tydzień od terminu porodu.

Uwaga: termin porodu rozumiany jako termin wyznaczony na podstawie ostatniej miesiączki (nie według USG).
U dzieci urodzonych przedwcześnie nagrania najlepiej dokonywać jeszcze w trakcie pobytu w szpitalu.

Wskazówki techniczne:
- należy nagrywać spontaniczne, niewymuszone aktywności dziecka,
- nagrania należy wykonywać w ciepłym pomieszczeniu w domu,
- minimalna długość każdego nagrania to 10 minut (w przypadku dzieci urodzonych przedwcześnie – 30 minut),

Dziecko:
- musi być ubrane w obcisłe body z krótkim rękawem lub bez (w miarę możliwości lepiej gdy dziecko jest w samym pampersie),
- musi leżeć swobodnie na kontrastowym podłożu,
- musi się poruszać,
- musi być najedzone i zrelaksowane, nie może płakać, mieć czkawki, ssać smoka ani palca,
- nie może być zagadywane czy zabawiane,
- musi być widoczne całe z góry (nie z boku).
Flossing
• Jest to rodzaj terapii z wykorzystaniem specjalnych taśm kompresyjnych w połączeniu z biernym bądź czynnym ruchem pacjenta.
• Podstawą działania tej metody jest ucisk wywierany na daną część ciała w trakcie zabiegu i następujący po nim silny napływ krwi, a co za tym idzie "wypompowanie" produktów przemiany materii i napływ składników odżywczych do danej struktury. Metoda ta doskonale sprawdza się podczas pracy nad redukcją obrzęków (np. po skręcaniu stawu), poprawą zakresu ruchomości stawów. Stosujemy ja również m.in. przy tendinopatiach (np. zespół łokcia tenisista), zrostach mięśniowo-powięziowych czy problemach ze stawem rzepkowo-udowym.
• Do przeciwskazań tego typu terapii zaliczyć możemy:
• Chorobę zatorowo-zakrzepową
• Miażdżyce
• Znaczne niedokrwienie kończyn
• Niewyrównaną niewydolność serca
• Nasilone problemy żylakowe
• Ćwiczenia zaczynamy od dokładnego owinięcia taśmą okolicy ciała z którą mamy zamiar pracować, a następnie polecamy pacjentowi wykonywanie konkretnych ćwiczeń aktywizujących dane struktury przez ok 2 minuty. Po tym czasie odwijamy taśmę, a pacjent jeszcze przez następną minutę wykonuje ćwiczenie o mniejszym stopniu  intensywności np. po serii przysiadów z taśmą polecamy aby pacjent swobodnie maszerował przez 1 minutę.
Trening funkcjonalny
• Jest to koncepcja ćwiczeń, których cel ukierunkowany jest na pracy nad najczęściej wykorzystywanymi przez nas wzorcami ruchowymi. Ćwiczenia wykonywane podczas treningu mają bezpośrednie przełożenie na nasze życie codzienne oraz preferowaną aktywność fizyczną. Inaczej trening taki wyglądać będzie u osoby zajmującej się zawodowo biegami długodystansowymi, a inaczej u pacjenta, który hobbystycznie uczęszcza na basen. Trening funkcjonalny pozwala nam pracować nad prawidłową mobilnością stawów, stabilizacją oraz rozwijać zdolności koordynacyjne. Umożliwia zbudowanie sprawnie działającego gorsetu mięśniowego oraz uczy ekonomizacji ruchu.