O mnie

W 2018 roku ukończyłem studia magisterskie z fizjoterapii na Śląskim Uniwersytecie Medycznym. Rok później uzyskałem również tytuł Trenera Przygotowania Motorycznego w Grach Zespołowych na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Już w trakcie studiów uczestniczyłem w szeregu szkoleń i kursów mających na celu rozszerzenie mojego warsztatu pracy.

W mojej pracy skupiam się przede wszystkim na pokazaniu pacjentom, jak ważny i pozytywny wpływ na funkcjonowanie ludzkiego organizmu ma odpowiednia aktywność fizyczna. Właściwie dobrany i systematycznie prowadzony trening to dla mnie klucz w rehabilitacji, zarówno jako działanie prewencyjne jak i po zaistniałym urazie. Uważam, że głównym czynnikiem prowadzącym do sukcesu procesu rehabilitacji jest wzajemny kontakt między pacjentem i terapeutą. Tylko wspólną pracą możemy osiągnąć zamierzone efekty.Aktualna lista ukończonych kursów i szkoleń:

• III Śląski Kongres Fizjoterapeutyczny „Staw kolanowy” (2020)
• Kurs Terapii Manualnej Opartej na Dowodach Naukowych wg Koncepcji Plaatsmana etap II – „Kończyna Dolna i Neuromobilizacje” (2020)
• Kurs Terapii Manualnej Opartej na Dowodach Naukowych wg Koncepcji Plaatsmana etap I – „Kończyna Górna” (2020)
• III Śląskie Sympozjum Ortopedyczno – Fizjoterapeutyczne „Staw biodrowy” (2020)

● Kurs: „Koncepcja kształtowania motorycznego w treningu funkcjonalnym” moduł II (2018)

● I Śląskie Sympozjum Ortopedyczno – Fizjoterapeutyczne
„Staw Kolanowy”. (2018)

● Kurs: „Masaż tkanek głębokich i rozluźnianie mięśniowo – powięziowe z anatomią palpacyjną” (2017)

● Warsztaty: „Neuro – Muscles” (2017)

● Kurs: „Koncepcja kształtowania motorycznego w treningu funkcjonalnym” moduł I (2017)

● Szkolenie: „Anatomia kręgosłupa w praktyce – powiązanie objawów z radiologią” (2017)

● Warsztaty wprowadzające „Terapia manualna wg Typaldosa Fascial Distortion Model” (2017)

● Kurs THERA-BAND ACADEMY „Równowaga mięśniowa, stabilizacja kręgosłupa i poszczególnych stawów. Medical fitness.” (2016)

● Kurs THERA-BAND ACADEMY: „Sensomotoryka i system GIMSTICK w terapii. Trening funkcjonalny” (2016)

● Kurs: „Diagnostyka i leczenie odcinka szyjnego, piersiowego oraz kończyny górnej” (2016)

● Kurs Trenera Personalnego. BS Academy (2015)

● Kurs Kinesiotapingu KT1 + KT2 (2015)