O mnie

Ukończyłam studia licencjackie oraz magisterskie na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Po pierwszych praktykach związanych z rehabilitacją pediatryczną uświadomiłam sobie, ze to właśnie w tym kierunku chcę podążać dlatego równocześnie ze studiami magisterskimi ukończyłam studia podyplomowe na kierunku „Neurorozwojowa terapia dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego” prowadzonymi przez zespół specjalistów z zakresu rehabilitacji dziecięcej na czele z doc. dr n. k. f. Małgorzatą Matyją oraz dr Anną Gogolą.

Podczas trwania studiów, semestr po semestrze, praktyka po praktyce, przekonałam się, jak potężnym narzędziem zarówno diagnostycznym jak i leczniczym, jest wiedza z zakresu rehabilitacji, która w końcowym efekcie przekłada się na pomoc drugiemu człowiekowi. W swojej pracy opieram się głównie na metodach neurorozwojowych.

Regularnie uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach dotyczących bieżących tematów fizjoterapeutyczno-pediatrycznych oraz prowadząc równolegle aktywny tryb życia staram się być coraz lepszym terapeutą i człowiekiem.

Aktualna lista szkoleń :

 • Kurs „Osteopatia w pediatrii i neonatologii” 06.18
 • Kurs „Terapia neurorozwojowa NDT-Bobath” 03.18
 • Kurs „Trójpłaszczyznowa terapia manualna wad stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych – metoda Zukunft-Huber” 03.2017
 • Kurs I ° w zakresie teorii i terapii Integracji Sensorycznej wg. J. Ayres „Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej” 01.2016
 • Kurs pierwszej pomocy przedlekarskiej u dzieci 12.2015
 • PNF Advanced 05.2014
 • PNF Basic 05.2014
 • Szkolenie „Niepełnosprawność społeczna czyli zespół Aspergera i zaburzenia pokrewne” 06.2014
 • OMT Kaltenborn – Evjenth Concept – kurs UEX 06.2014
 • Kinematic Taping Concept (KT0) 04.2014
 • Kurs “Drenaż limfatyczny z elementami kompresjoterapii” 12.2013
 • Szkolenie z zakresu asekuracji, technik przenoszenia, budowy oraz poruszania się na wózku aktywnym 03.2013

Udział w konferencjach naukowych :

 • Konferencja „Kompleksowa stymulacja rozwoju dzieci z zaburzeniami funkcji Ośrodkowego Układu Nerwowego – terapia neurorozwojowa we współczesnej praktyce klinicznej” 12.2015
 • Konferencja „Krok po kroku z autyzmem i innymi zaburzeniami neurorozwojowymi” 10.2015
 • Konferencja „Nowoczesne technologie sprzymierzeńcem wspomagającym rozwój widzenia” 09.2015
 • I Ogólnopolska konferencja naukowa „Interdyscyplinarne podejście do usprawniania dzieci z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego” 05.2014
 • Konferencja „ Inni? Jacy? Tacy sami? Seksualność osób niepełnosprawnych” 12.2013
 • Konferencja szkoleniowa „Nowoczesne metody - Biofeedback w podstawowej rehabilitacji” 01.2013
 • Konferencja naukowo-dydaktyczna „Neurodynamika - możliwości zastosowania i efekty terapii” 11.2012