JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA WIZYTĘ?

Dokumentacja medyczna
Przed pierwszą wizytą przygotuj (jeżeli posiadasz) dokumentację medyczną dotyczącą Twoich dolegliwości. (zdjęcia RTG, MRI, CT, wyniki badań, historię choroby / hospitalizacji etc.)
W przypadku pojawienia się wątpliwości terapeuta może odmówić dalszego zabiegu i zlecić pacjentowi wykonanie dodatkowych badań.
Strój
Badanie manualne i terapia wymaga bezpośredniego kontaktu ze skórą, w związku z czym zalecanym strojem u mężczyzn i kobiet jest bielizna* i/lub krótkie spodenki, T-shirt.
Prosimy również o zabranie ze sobą ręcznika.
W przypadku rehabilitacji osób aktywnych fizycznie najlepiej zabrać ze sobą obuwie sportowe.
*W celu zapewnienia pacjentowi komfortu proszę zabrać / założyć bieliznę.
Inne

Prosimy nie zażywać przed wizytą środków przeciwbólowych gdyż mogą one zaburzyć proces oceny bólu / postępu terapii etc.

Prosimy o nie spożywanie posiłków bezpośrednio przed terapią.

Prosimy o zabranie ze sobą ręcznika kąpielowego.

Co jeszcze przed wizytą ?

Zapoznaj się z naszym regulaminem. Warunkiem uczestnictwa w wizycie jest akceptacja regulaminu oraz podpisanie zgody na poddanie się terapii.

REGULAMIN

Wprowadzenie
Poniższy regulamin powstał z troski o możliwie jak najlepsze świadczenie usług
fizjoterapeutycznych przez nasz gabinet. Najczęstszym problemem na jaki napotykamy to
ograniczone możliwości czasowe, które wydłużają dla Państwa okres oczekiwania na wizytę.
Odwoływanie spotkań w ostatniej chwili, spóźnianie lub nie stawienie się na wcześniej
zaplanowaną wizytę jest dużym utrudnieniem z uwagi m.in. na : 1) stratę cennego czasu, który
można zaplanować znacznie bardziej owocnie; 2) blokowanie miejsca na terapię dla innych
potrzebujących osób; 3) zaburzanie procesu leczenia, dla którego częstotliwość bywa niezwykle
istotna. Tak więc poszanowanie Twojego i Naszego czasu leży w naszym wspólnym interesie.
Dr Przemysław Filipczyk
Regulamin
REGULAMIN DOTYCZĄCY KORZYSTANIA Z USŁUG GABINETU FIZJOTERAPEUTYCZNEGO FIL-MED PRZEMYSŁAW FILIPCZYK

§ 1. Podstawowe cele działania gabinetu

1. Udzielanie świadczeń z zakresu fizjoterapii, indywidualnie dobieranych dla pacjenta w celu
jak najlepszego i najszybszego powrotu do zdrowia / poprawienia funkcji.
2. Stałe doskonalenie zawodowe personelu.
3. Dbanie o bezpieczeństwo pacjenta i personelu.

§ 2. Przebieg procesu udzielania świadczeń

1. Gabinet organizuje rehabilitację w sposób zapewniający pacjentom najbardziej dogodną
formę korzystania ze świadczeń.
2. W uzasadnionych przypadkach świadczenia będą udzielane w domu pacjenta.
3. Fizjoterapeuta po wcześniejszym wywiadzie i badania pacjenta proponuje rodzaj zabiegów i
stara się określić czas trwania terapii.
4. Fizjoterapeuta ma prawo wymagać przeprowadzenia dodatkowych badań .
5. Pacjent ( lub jego opiekun ) wyraża zgodę na piśmie na proponowane zabiegi.
6. Gabinet prowadzi dokumentacje medyczną świadczeń oraz zapewnia ochronę danych
zawartych w tej dokumentacji.

§ 3. Zasady rezerwacji wizyty

1. Rezerwacji wizyty można dokonać telefonicznie kontaktując się pod numerem telefonu
795-467-050 / 668-168-188 lub osobiście w placówce gabinetu.
2. Dokonując rezerwacji należy podać imię, nazwisko i telefon kontaktowy.
3. Usługi będą udzielane jedynie we wcześniej ustalonym terminie.

4. Istnieje możliwość przeniesienia wizyty na inny termin pod warunkiem telefonicznego
uprzedzenia o zmianie co najmniej 24 godziny wcześniej.

§ 4. Zasady rezerwacji wizyty długoterminowych (stałych terminów spotkań)

1. Jeśli stan zdrowia wymaga dłuższej formy rehabilitacji zabiegi mogą zostać zaplanowane z
dużym wyprzedzeniem w stałych porach, które odpowiadają terapeucie i pacjentowi
2. W przypadku tak planowanej rehabilitacji prosimy o uiszczenie odpłatności za zajęcia z góry
za cały miesiąc (do 10 dnia każdego miesiąca). Płatności można dokonać gotówką lub
przelewem na konto ING 44 1050 1373 1000 0090 7056 5479.
3. Prosimy o zgłaszanie terapeucie na początku miesiąca planowanych nieobecności dziecka
(wyjazdy, urlopy itp.) i uzgodnienia ewentualnego przesunięcia.

§ 5. Zasady odwoływania zarezerwowanej wizyty

1. Pacjenci proszeni są o powiadomienie recepcji telefonicznie (795-467-050) najpóźniej 24
godz. przed terminem rezerwacji, wtedy wizyta zostanie przeniesiona na dogodny dla
Pacjenta termin. W przypadku braku kontaktu pacjent wysyła sms z informacją
o odwołaniu wizyty lub kontaktuje się bezpośrednio ze swoim terapeutą.
2. Jeśli odwołanie rezerwacji nastąpi pomiędzy po tym okresie, ale nie później niż 4 godziny
przed zaplanowaną wizytą, zostanie naliczona opłata w wysokości 50% wartości wizyty.
3. W przypadku, gdy Pacjent dokona rezerwacji terminu wizyty i nie stawi się o określonej
godzinie wcześniej jej nie odwołując, lub odwoła wizytę na 4 godziny przed jej
rozpoczęciem zostanie pobrane 100% wartości wizyty.
4. W przypadku spóźnienie się na terapię, terapeuta nie ma obowiązku jej przedłużania.

§ 6. Prawa i obowiązki pacjenta

1. W czasie korzystania z usług rehabilitacyjnych pacjent ma prawo do:
a. poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel,
b. świadczeń wykonywanych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach,
c. rzetelnej informacji o stanie zdrowia,
d. wyjaśnieniem zasad pracy fizjoterapeutycznej,
e. przekazywaniem zaleceń wraz z instruktarzem ćwiczeń domowych,
f. pełnej dyskrecji dotyczącej jego osoby,
g. pełnej informacji o proponowanych metodach leczenia,
h. informacji i wyjaśnień o sposobie przygotowania się do zabiegów.
2. Do obowiązków pacjenta należy:
a. przestrzegania zasad higieny osobistej,
b. punktualnego stawiania się na terapię,
c. posiadanie obuwia zmiennego (obuwie można pozostawić przed gabinetem),
d. zaopatrzenie w swój ręcznik kąpielowy,
e. posiadanie stroju sportowego podczas ćwiczeń lub innego niekrępującego ruchu
stroju,
f. poinformowanie fizjoterapeuty o aktualnych i przebytych schorzeniach oraz
istniejących przeciwwskazaniach do rehabilitacji,
g. uczestniczenie w zajęciach będąc zdrowym (przeziębienie, grypa, angina etc.)
h. poinformowanie terapeuty o uczęszczaniu na inne terapie,
i. poinformowanie terapeuty o stanie zdrowia (alergiach, problemach neurologicznych,
zaburzeniach emocjonalnych innych ważnych problemach ze zdrowiem jeśli nie
zostały one omówione podczas wywiadu),
j. przestrzegania zakazu palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu na terenie Gabinetu,
k. uczestniczenia w terapii nie będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków
odurzających.

§ 7. Informacje dodatkowe dotyczące rehabilitacji dzieci

1. Bardzo często zajęcia terapeutyczne mają charakter wspomagający rozwój dziecka. Zazwyczaj
(jeśli ustalony z terapeutą plan nie stanowi inaczej) w ciągu miesiąca powinny odbyć się
minimum 3 zajęcia. Zaburzanie harmonogramu spotkań zaburza proces leczenia.
2. Terapeuci nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci nieodebrane przez rodziców / opiekunów
po zakończeniu terapii.

Pozostałe pytania dotyczące wizyt:

Jak wygląda pierwsza wizyta ?
Na pierwszej wizycie oceniany jest stan pacjenta podczas badania (dokładny wywiad, testy funkcjonalne etc.) Na podstawie tych informacji tworzony jest program rehabilitacyjny, który już od pierwszego spotkania jest wdrażany. Przeprowadzana jest wstępna terapia, którą ocenia się zaraz po i na podstawie tak zebranych informacji ustalane jest kolejne spotkanie. Pacjent dostaje informacje na temat ćwiczeń
domowych.
Jak często odbywają się spotkania ?

Spotkania najczęściej odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu. Oczywiście są sytuacje, kiedy potrzebujemy częstszych lub rzadszych spotkań. Ich ilość ustalana jest indywidualnie.

Jak umawiać się na wizytę ?

Terminy wizyt są ustalane indywidualnie. Prosimy o telefoniczny kontakt z następującymi numerami:
Rejestracja FIL-MED - 795 467 050
dr. Przemysław Filipczyk - 668 168 188
Prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach od 8 do 18 od poniedziałku do piątku. 
WAŻNE ! Jeżeli telefon nie odpowiada, napisz wiadomość tekstową i poczekaj na kontakt – na pewno się odezwiemy!
Przyjmujemy pacjentów jedynie wcześniej umówionych na wizytę, w ten sposób nie ma niepotrzebnych kolejek !

Jaki jest czas trwania wizyty ?

Najczęściej wizyta trwa do 45 minut.

Czas wizyty może ulec zmianie w zależności od stanu pacjenta.

Czy realizujemy terapię w ramach świadczenia NFZ ?

Nie. Prowadzona przez nasz terapia odbywa się jedynie w wymiarze wizyt prywatnych.

Jaki jest czas oczekiwania na wizytę ?

Terminy wizyt są ustalane indywidualnie. Czas oczekiwania na wizytę  jest uwarunkowany wieloma czynnikami zazwyczaj wynosi od 2 dni do 2 tygodni.

W jakich miejscach przyjmujemy ?

Najczęściej terapię prowadzimy w  Gabinecie  Fizjoterapeutycznym  Fil- Med w Zawierciu przy ulicy Widok 11, w budynku przychodni Endosopica.

Czy przyjmujemy Pacjentów w ramach wizyt domowych ?

Tak. Oferuję Państwu również możliwość dojazdu  do Pacjenta. Ceny  dojazdu są ustalone indywidualnie .